FAQ Om företaget Kvalitetsgaranti Miljö Kontakt Hem

Miljö

 

Vår strävan är hela tiden ha miljön i åtanke och att försöka nå förbättringar för att minska vår miljöpåverkan i alla led från tillverkning till installation.

 

Genom vår huvudleverantör Officeline AB som också är avtalsleverantör till FMV, innebär det att vi klarar de tuffa krav som ställs av FMV och EU på funktion, design, kvalitet och miljö. Officelines stolar är också testade och godkända enligt EN-1335. Officeline har även miljöcertifiering enligt ISO 1400.

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Några av våra kunder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedemorastolen, Proseat AB, Nytorpsvägen 6, 183 71  TÄBY, info@proseat.se 0225-28 66 00. Design: 3 Steg Kommunikation